Problemen i Kalmar har inget med tingsställena i norr att göra menar domare

Statstjänstemannaförbundets uttalande att tingsställena i Oskarshamn och Västervik bör läggas ned upprör domare i norra länsdelen.

Rådman Bo Lundgren som tillsammans med två andra domare tjänstgör på tingställena i norr säger att uttalandet är förvånande.

Regeringen har tagit det här beslutet och det är inget som facket har med att göra, säger Bo Lundgren till P4 Kalmar.

Att tingsrätten i Kalmar idag har stora problem har inget med tingställena i norr att göra, utan beror på helt andra orsaker säger Bo Lundgren.