Få inom vården kan regler kring organdonation

Bara 55 procent av dom som arbetar inom vården kan reglerna kring organdonation, visar en ny undersökning gjord av Vårdförbundet.

Förbundets avgående ordförande Eva Fernvall säger att resultatet är förvånande eftersom den grupp dom ställt frågorna till arbetar i ett sammanhang där det kan bli aktuellt att konstatera att nån är död.

Bara intensivvårdssjuksköterskorna har bra kunskap i ämnet - nio av tio känner väl till regelverket.

Enkäten skickades till totalt 500 intensivvårdssjuksköterskor, ambulanssjuksköterskor, barnsjuksköterskor och barnmorskor