Sågverk vill öka produktionen

Sågverket på Gruvön ansöker om utökad produktion hos Miljöprövningsdelegationen.
Ansökan omfattar ett yrkande om att få producera 500.000 kubikmeter trävaror och följdprodukter av spån, flis och bark. Bolaget vill också att de nuvarande pannorna ska få drivas som back-up vid avbrott eller störningar i energileveranser från Gruvönsbruket.