Naturfrågan den 23 april

Även den här veckan söker vi ett djur med viss anknytning till modebranschen. Då handlar det framför allt om vinterpälsen, som ofta använts i kungliga sammanhang. Djuret ansågs som en symbol för renhet, för enligt myten dog det hellre än att smutsa ner sin päls. Den enda färg som är konstant under hela året är svart - det är det som säkrast skiljer det från de närmsta släktingarna. Djuret finns i hela Sverige utom på Gotland. Långsmal kropp, korta ben och små öron. Favoritföda är sorkar och möss och så gillar den stenmurar.

Enklast svarar du på frågan genom att fylla i formuläret här till höger.

Rätt svar på förra veckans fråga var paradisfåglar.

Veckans vinnare: Ingemo Tiderman, Farsta; Folke Samuelsson, Älgarås, och Elna Simonsson,  Jönköping.