Motion om drogtester på flygpersonal vann gehör

Moderaten Jan-Evert Rådströms motion om att polisen få möjlighet att göra drogtester på flygpersonal har vunnit gehör i Trafikutskottet.

Trafikutskottet har nämligen tillstyrkt Rådströms motion och nu skickat ärendet vidare till regeringen som senare ska lägga fram ett förslag för riksdagen.

- Om min motion bidrar till att ytterligare minska risken för flygolyckor så är det givetvis tillfredsställande, skriver Jan-Evert Rådström i ett pressmeddelande.