Minskade körskador i skogen med enkla medel

1:43 min

Det senaste året har skogskoncernen Södra med ganska enkla medel lyckats halvera sina körskador.

Skador på marken i samband med skogsavverkning är ett stort problem. De tunga skogsmaskinerna lämnar ofta långa, djupa och fula spår efter sig.

Men Södra har lyckats att minimera skadorna:

– Vi är jätteglada för detta, markägarna är glada, entreprenörerna är glada och allmänheten också. Vi är väldigt nöjda med det jobb som har gjorts det sista året, säger Göran Örlander, skogschef på Södra.

Sedan ett år tillbaka jobbar Södra aktivt med att minska de skador som blir på marken i samband med avverkningar. Skogsmaskinerna gör djupa spår som inte bara är fula utan också förstör marken.

Tidigare blev det körskador vid uppemot var femte slutavverkning som Södra gjorde, nu har den siffran halverats.

– Egentligen handlar det om ganska enkla saker som vi systematiskt genomför nu.

– Det handlar om att bygga broar, om att risa vägar, vi använder något som vi kallar markskonare, vi planerar mycket bättre och använder helt nya kartor. Det är väldigt viktigt för oss att vi förebygger skador för vi vill inte köra sönder. Men skulle marken ändå gå sönder och det är tillräckligt mycket, då reparerar vi den skadan, säger Göran Örlander.

Södra var först i landet med att börja jobba systematiskt med det här, enligt Göran Örlander, och målet är nu att körskadorna ska minskas ännu mer.

I dag lämnar Södra en garanti till markägarna om att återställa de eventuella skador som blir vid slutavverkningar, men nu utvidgar man garantin till att gälla hela kedjan.

– Från den 1 december kommer vi också att ha biobränslet och markberedningen med i den här garantin, för det är ju rätt meningslöst om vi klarar det i slutavverkningen och sedan kör sönder det i efterföljande operationer.