Norrköping

Stort dieselutsläpp i skyddad vattentäkt

Skärblackavägen är sedan söndagsförmiddagen helt avstängd i höjd med Torps villasamhälle. Det efter att en kardanaxel gått av på en bil med släp och slagit sönder bränsletanken.  Runt 450 liter diesel rann ut över vägen och ned i ett dike.

Räddningstjänsten har varit på plats och sanerat bränslet men eftersom olyckan inträffade i en såkallad skyddad vattentäkt, vid en bäck 650 meter från sjön Glan där Norrköping tar sitt dricksvatten, har särskilda miljöräddande insatser satts in i området. Den förorenade marken håller just nu på att grävas bort.

Det är i nuläget oklart hur länge vägen kommer att vara avstängd.

Även östgötatrafikens bussar mellan Skärblacka och Norrköping påverkas av olyckan.