Björn Gillberg sparkad från tunnelbygget

Björn Gillberg sparkas av Banverket som miljöcontroller för tunnelbygget genom Hallandsås. Enligt Gillberg ligger flera års meningsskiljaktigheter bakom.

Björn Gillbergs funktion har varit att som utomstående expert kritiskt granska planerna för projektet och enligt projektchefen Christer Möller behövs den här rollen inte längre när bygget nu går in i en mer aktiv fas.

Möller menar att miljöfrågorna ändå kommer att ha central betydelse i det fortsatta bygget, men Björn Gillberg hävdar att han den senaste tiden sett tecken i motsatt riktning, och att det har varit en orsak till de upptrappade motsättningarna mellan honom och projektledningen.