PRATA OM DÖDEN

Allt fler kan inte betala begravning

3:16 min

De senaste åren har allt fler kontaktat Lunds kommun och frågat om hjälp med att betala anhörigas begravningar. Förra året betalade kommunen ut 400 000 kronor i begravningsstöd, dubbelt så mycket som under 2009.

– I mitt möte med anhöriga är det oftare att anhöriga berättar att den som är död inte har några ekonomiska medel. De har kanske levt under svåra förhållanden och har inte några pengar på banken. Min uppfattning är att det här har ökat kraftigt de senaste fem åren, säger Sören Andersson, begravningsentreprenör i Lund.

Han har arbetat som begravningsentreprenör i 30 år och berättar att han de senaste åren sett en förändring. Ungefär en gång i veckan möter han en ny kund som inte har råd att begrava en anhörig och som måste söka hjälp hos kommunen.

När den som gått bort inte har några tillgångar och dödsboet är helt tomt ska kommunen hjälpa till och betala ut ett halvt basbelopp, ungefär 22 000 kronor, för att bekosta begravningsakt och gravsten.

Men trots att allt fler får stöd är det fortfarande ett väldigt känsligt ämne, säger Sören Andersson.

– Nästan lite skamligt ibland. Man drar sig för att berätta att ens anhörig inte hade några ekonomiska medel. Det är viktigt att berätta att möjligheten till stöd finns och att det är allt vanligare. Många jag möter tar emot det med en stor lättnad.

2009 betalade Lunds kommun ut 200 000  kronor i begravningsstöd. Fyra år senare, 2013, var det dubbelt så mycket, ungefär 400 000 kronor.

Det kan ha flera orsaker, säger Ann-Charlotte Johansson som är chef för arbets- och försörjningsenheten på socialförvaltningen i Lund. 

– En är säkerligen att kostnaderna för begravning har ökat. En annan är att prisbasbeloppet har ökat under årens lopp. Sedan är säkert den största orsaken att det finns mindre tillgångar i dödsbon. Då söker sig fler hit, säger hon.

Många av de begravningar där Lunds kommun skjuter till pengar ordnas av begravningsentreprenören Sören Andersson. Men han tror inte att det är högre kostnader som gör att fler behöver söka hjälp.

– Nej, det tror jag inte. Jag tror snarast att människor har blivit fattigare. Många lever på en liten pension och har inte möjlighet att lägga undan pengar för sin begravning. Prisökningen står inte i proportion till det här. Utan jag tror att människor har en svagare ekonomi, säger han.