Bostäder

Allt fler länsbor hyr boende av socialtjänsten

Det blir allt vanligare att ha socialtjänsten som hyresvärd. I mer än hälften av kommunerna i länet har antalet så kallade sociala kontrakt ökat de senaste sex åren.

I Sverige handlar det totalt om en ökning på 74 procent.

Den kommun i länet som har den största procentuella ökningen är Strömsund där antalet lägenheter mer än fyrdubblats. I Östersund kommun har däremot de lägenheter som socialförvaltningen hyr ut minskat kraftigt från 127 lägenheter 2008 till tolv i år.

Det visar en kartläggning från tidningen Hem & Hyra.