Kräver Jämtkraftchefens avgång

Efter gårdagens stormiga fiskestämma med Nedre Långans Fiskevårdsområde kräver nu Miljöpartisen Owen Laws att Jämtkrafts Vd Henrik Grill avgår.

I skrivelsen till kommunfullmäktiges ordförande och till kommunstyrelsen ordförande i Krokom som är en av ägar kommunenrna skriver Laws.

Det går inte med Ord att beskriva mitt avsky mot ett sådant agerande. Att ett bolag på så sätt tar över ett intresseorganisation som motsätter sig bolagets agerande är helt moraliskt förkastligt. Att ett samhällsägt företag gör är skrämmande.