Låneproblem för Junilistan

Junilistans ambitioner att ta sig in i riksdagen har stött på ekonomiska problem.

Under EU-valet byggde Junilistans kampanj på lån från kända finansmän och styrelseproffs. Nu vill partiet även finansiera en eventuell riksdagssatsning på liknande sätt.

Men inför en sådan satsning tvekar många av finansiärerna att låna ut pengar innan de vet vilka åsikter partiet kommer ha i inrikespolitiska frågor.

Sandviks före detta vd Per-Olof Eriksson var en av finansiärerna under EU-valet och han säger till SR Gävleborg att han inte är övertygad om att det är rätt för Junilistan att försöka ta sig in i riksdagen. Därför vill han i dagsläget inte låna ut pengar.