Veckomagasin 2005-04-22

Geologfusk kan ge radiakläckage. Göteborg en enda kunskapsgryta just nu! Vet nån vad man gör vid CERN? Lär känna Petrus Artedi, Linnés forskarvän.

Stendumt geologfusk

I USA misstänks nu ett antal forskare på den federala geologiska myndigheten U.S. Geological Survey ha förfalskat en rapport om det planerade lagret för uttjänt kärnbränsle strax utanför Las Vegas i delstaten Nevada.

I e-postmeddelanden skriver forskarna om hur de hittat på och raderat data och mätvärden om risken för att nederbörd och grundvatten skulle kunna påverka avfallslagret.

Totalt pågår fem utredningar om de misstänkt förfalskade rapporterna, bland annat av den federala polisen FBI. Och häromveckan inleddes också förhör i representanthuset.

Festa vetenskapligt

Ända fram till 1 maj pågår Göteborgs årliga Vetenskapfestival. Teman i år är Fysik, Design och Finland. Programansvariga Anna Forsgren vill själv helst se vetenskapskabaré om Big Bang, och formlära om sin egen paradgata, Avenyn.

Vanligaste frågan: Finns CERN?

Romanen Da Vinci-koden av Dan Brown har sålt i jätteupplagor, och efter det nådde hans tidigare bok Änglar och Demoner också en stor publik. Tidigare i år kom den på svenska och hittills har den sålt i 340 000 exemplar enligt förlaget.

Även i Änglar och Demoner återfinner vi symbolforskaren Robert Langdon i en historia med hemliga sällskap och konspirationer - men nu är det inte Louvren som är platsen för brottet utan CERN, partikelacceleratorlaboratoriet i Schweiz.

Med den boken har intresset för CERN ökat. James Gillies, fysiker och informationsansvarig vid CERN, har fått många telefonsamtal från folk som vill veta vad som stämmer och inte i de här beskrivningarna, så nu har CERN inrättat en sida med särskild avdelning för Änglar och Demoner!

Fiskfångaren från Anundsjö

Petrus Artedi, eller Arctedius som han hette efter pappa prästen, kom att bli en viktig person inom 1700-talets biologiska kunskapsbildande. Han var alldeles fisktokig, och bra på att systematisera saker och ting - han inrättade det klassificeringssystem för sina fiskar som sedan vännen Linné tog över till växtsystematiseringen. Han dog bara 30 år gammal i Amsterdam 1735, och nu firas hans födelseårsminne med en utställning på Naturhistoriska Riksmuseet utanför Stockholm.

Nyheter i veckan

Forskare vid högskolan i Kalmar har inlett ett samarbete med en av genforskningens storkändisar, Craig Venter, han med snabbmetoden att läsa av de mänskliga generna.

I ett nytt samarbete har han fått 84 olika bakteriearvsmassor skickade till sitt laboratorium från havsforskare runt om i världen. Av de 84 bakterieproverna kommer 14 från högskolan i Kalmar

Havsbakterier står i centrum för arbetet i Kalmar. Det är generna hos bakterieplankton som ska kartläggas. Här tror man sig kunna hitta nyttiga processer som mänskligheten skulle kunna kopiera, t ex för att få fram energi.

Forskarna får snart tillbaka 14 genkartor, där man har material att klura ut vad som finns av användbara gener i bakterierna.

---

Forskare vid universitetet i Oxford har den senaste veckan gjort en rad upptäckter av litterära verk från antiken.

Med hjälp av förfinad infrarödteknik har man kunnat få fram hittills okända texter ur gamla papyrusrullar, bland annat en pjäs av den grekiske dramatikern Sofokles och texter av Euripides och Hesiodos.

Många fler fynd är att vänta den närmaste tiden.

---

WHO, Unicef och Världsbanken är några av organisationerna i samarbetet ”Roll Back Malaria” som startade 1998. Syftet är att få ner dödligheten och minska spridningen av malaria, men istället har det blivit tvärtom.

Nu i dagarna kritiseras samarbetet i den medicinska tidskriften The Lancet.

Man menar att misslyckandet hittills beror på faktorer som samordningsproblem och brist på ansvarsfördelning mellan organisationerna.

---

Säkerhetsforskning är ett nytt område i EU-kommissionens förslag i sitt nya forskningsprogram. Säkerhetsforskningen ska inriktas på bekämpning av brottslighet och terror.

Säkerhetsforskning ska tillsammans med rymdforskningen tillföras en halv miljard euro per år.

Rymdforskningen ska till stor del inriktas på satellitövervakningssystem för skydd av miljön, kontroll av fiske och övervakning av jordbruket inom EU.