کمک‌های خیریه به بالاترین میزان خود رسیده است

شهروندان سوئد، هرچه بیشتر به موسسه‌های خیریه کمک مالی می‌کنند. سازمان کنترل امورخیریه سوئد، آماری را منتشر کرده که نشان می‌دهد شهروندان، سازمان‌ها و شرکت‌های سوئدی، سال گذشته به میزان ۱۷ میلیاردکرون به موسسات خیریه کمک کرده‌اند. 

لنا هورن‌بلاد از سازمان کنترل امورخیریه که نظارت بر شماره‌حساب‌های ۹۰ را که مختص امور خیریه هستند برعهده دارد می‌گوید که میزان این کمک‌ها نسبت به سال گذشته یک میلراردکرون افزایش داشته و این روند به نظر می‌رسد که ادامه نیز داشته باشد.