Svalt intresse för hur stormen påverkar dricksvattnet

På lördag hålls ett seminarium i Växjö om dricksvattnets sårbarhet.

Livsmedelsverket har ordnat seminariet, med anledning av stormen i januari och sommarens översvämningar, extrema händelser som påverkar dricksvattenförsörjningen.
Men bara 15 av de 74 inbjudna kommunerna i södra Sverige har tackat ja till seminariet, något som förvånar Christina Nordensten på Livsmedelsverket. Med tanke på den senaste tidens katastrofer hade hon trott på ett större intresse.