Läsförståelsen blir allt sämre

Det blir allt svårare för bland andra dyslektiker och en del invandrarelever elever att hänga med i dagens skolundervisning, det hävdar Svenska Dyslexiföreningen som under fredagen inleder sin årliga utbildningskonferens i Göteborg.

En av orsakerna är det nya sättet att arbeta inom samhälls- och naturorienterande ämnen där eleverna allt mer tvingas söka kunskap på egen hand. En annan orsak är att de nyutbildade lärare saknar metodik för att lära ut läsförståelse.