Sargade kvinnor måste få hjälp snabbare

Som framgick i Dala Nytt i går, är det bara en liten del av våldtäktsutredningar i Dalarna som leder till åtal. 
Idag kräver nu Kristdemokratiska Kvinnoförbundet att polisen och åklagarmyndigheten i länet snabbt ser till att utredningar om våldtäkt påskyndas och att alla kvinnor som anmäler en våldtäkt så snabbt som möjligt får ett målsägarbiträde.
 - Sargade kvinnor måste tas på allvar, säger Katarina Gustavsson, som är ordförande i Kristdemokratiska Kvinnoförbundet i Dalarna