BORÅS

Olsson (S): Snabbtåg är statens ansvar

2:59 min

Regeringens förhandlare tittar på att låta näringsliv och kommuner vara med och betala Götalandsbanan. Ulf Olsson (S) i Borås håller inte med - det är statens ansvar.

Som P4 Sjuhärad berättade tidigare idag vill regeringen nu att det privata näringslivet och kommunerna som berörs av Götalandsbanan ska vara med och finansiera bygget. 

Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson menar det inte ligger på Borås stad.

– Den självklara utgångspunkten från kommunens sida är att det här är en statlig finansiering, säger han.

När det gäller kommunerna så ska man gå efter en metod som man redan testat i Stockholm fast med tunnelbanestationer. Där får kommunerna tävla om vem som bygger flest nya bostäder där järnvägen dras, och i gengäld får vara med och påverka var stationerna längs banan ska byggas.

Det är ett inflytande som Ulf Olsson menar ska ligga hos kommunen ändå.

– Jag utgår naturligtvis ifrån att kommunerna kommer att ha ett stort inflytande vart en station hamnar. Det är viktigt för Borås framtid.

Ulf Olsson vill att en framtida station ska ligga centralt, men är inte i dagsläget beredd att bygga fler bostäder i anslutning till Götalandsbanan för att ta hem tävlingen kommuner sinsemellan.

– Jag vet inte varför man har formulerat det som en tävling. I grund och botten vill vi bygga nya bostäder i Borås, det är alltid vår ambition. Men det här är en statlig uppgift att finansiera Götalandsbanan, säger han.

Att en framtida station kan bli placerad på en annan plats än den nuvarande är tveksamt, men möjligheten finns.

Om drygt tre år ska det rapporteras till regeringen hur höghastighetsjärnvägen ska finansieras. Götalandsbanan beräknas vara färdig någonstans runt 2030.