Konkurrenskommissionen kritiserar energibolag

Trollhättans och Uddevalla planerade gemensamma bolag Energifokus får kritik av stiftelsen Konkurrenskommissionen. Bolagets verksamhet kan komma att snedvrida förutsättningarna för konkurrensen i området, anser kommissionen.
Energifolkus är tänkt för att uträtta entreprenadjobb, till exempel dra ledningar, göra belysningsjobb och elmontage