Självmord ovanligare bland soldater

Antalet självmord bland svenska soldater som tjänstgjort utomlands, har nu kartlagts av forskare vid Uppsala universitet.

Det har funnits misstankar om att självmordsrisken är hög bland soldater i fredsbevarande tjänst, men Per-Olof Michel visar i sin avhandling att förhållandet istället är det omvända.

Självmord är mindre vanligt i den gruppen än bland den övriga befolkningen. Totalt har Michel gått igenom 40 000 personnummer i sin forskning.