Civilingenjörsförbundet JO-anmäler räddningstjänsten

Räddningstjänsten i norra Älvsborg har en olaglig organisation. Det anser Civilingenjörsförbundet i en anmälan till JO, Justitieombudsmannen.
Förbundet anser att man bryter mot lagen om skydd mot olyckor genom att tillsätta en chef som saknar utbildning inom räddningstjänsten.
Räddningstjänsten i norra Älvsborg omfattar Trollhättan, Vänersborg, Färgelanda och Mellerud.