Så tycker Fåröborna om dricksvattnet

Alla 14 på Fårö som svarat på P4 Gotland vattenenkät har egna brunnar, och de ger sitt vatten låga betyg. Medelbetyget på Fårövattnet blev 2,9.

5 av de som svarat på enkäten har vatten som är tjänligt med anmärkning. Och av de 14 som svarat är det knappt hälften som antingen hämtar eller köper vatten.

Ett par av dem som svarat på Fårö tycker att deras vatten smakar ruttna ägg eller tång. Någon klagar på järnsmak. Bara var tredje som svarat tycker att deras vatten är gott, men även bland de nöjda finns det Fåröbor som påpekar att vattnet kan vara missfärgat.

Att vattnet smakar unket eller dy är den vanligaste anmärkningen. Saltsmak, metalliskt och svavel är andra anmärkningar på Fårövattnet i P4 Gotlands vattenenkät.

Tillbaka till kartan