Bidragen till Microbind fortsätter

Det mesta talar för att EU-projektet Microbind i Uddevalla får fortsatt ekonomiskt stöd trots att länsrätten och kammarrätten funnit att verksamheten inte har stöd i kommunallagen.
På torsdag tar kommunstyrelsen upp ärendet om att ge ett anslag på 4,5 miljoner för åren 2005 och 2006.
Anslaget skulle vara i avvaktan på att någon annan än kommunen tar över och driver projektet vidare