Fortsatt ovisst om skattetvist

Skattemyndigheten har ännu inte bestämt om beslutet att Konsum Värmland ska betala en extraskatt på 33,5 miljoner kronor ska dras tillbaka eller inte.
Föreningen överklagade beslutet och har också köpt tillbaka de fastigheter upptaxeringen handlade om. Konsum Värmland menar att underlaget för en extra beskattning därmed är undanröjt. Men enligt Skattemyndigheten avser transaktionerna olika år och frågan är därför inte så enkel. Ett beslut från Skattemyndigheten kan eventuellt vara klart i mitten av maj.