Rabatter ska öka resandet med UL

2:02 min

Den nya majoriteten i landstinget i Uppsala hoppas att kunna öka kollektivtrafikresandet i länet genom att ge fler rabatter för dem som åker kollektivt. Det framkom då den nya rödgröna landstingsledningen i dag presenterade sina riktlinjer för de kommande fyra åren.

-Vi inför rabatter för studenter och pensionärer. Vi höjer också åldersgränsen för barn som får åka gratis med förälder, säger Johan Edstav, landstingsråd för Miljöpartiet.

Vad kommer allt det här att kosta?

-När det gäller rabatter och sånt så ska vi nog klara av den delen, säger Johan Edstav.

Och Vänsterpartiets Sören Bergqvist framhöll även han att kollektivtrafiken varit en huvudfråga för hans parti i de interna förhandlingarna i den nya majoriteten:

-Ja, vi gick ju till val på att inför stadskort för 500 kronor och det är den fråga vi har drivit i förhandlingarna. Sen säger jag inget mer om hur det har gått i förhandlingarna. Vi återkommer i den frågan, säger Sören Bergqvist.

Den rödgröna majoriteten ska nu låta utreda hela landstingets organisation och tänker avskaffa systemet att vissa styrelser ska vara köpare och andra säljare inom organisationen. Ett speciellt personalutskott ska inrättas och ligga direkt under landsstingsstyrelsen i syfte att landstinget bättre ska kunna hantera personalfrågor och landstinget bli en bättre arbetsgivare. En annan förändring är att patientavgifterna för barn och ungdomar tas bort.

Det blir nu också stopp i att bryta
ut specialistvård från Akademiska sjukhuset och lägga ut dem på privata utförare, och även redan fattade beslut i den vägen stoppas, säger Vivianne Macdisi, Socialdemokraterna:

-Dem som är beslutade men ej genomförda nu, det är till exempel hud. Och sedan tror jag att det är ortopedi också, säger Vivianne Macdisi.

Det finns ett antal verksamheter som redan lagts ut på privata utförare. Landstinget ska nu utreda vad det har tillfört och vad det kostar och om det finns möjlighet att ta tillbaka verksamheten till landstinget.  

I oppositionen säger Kristdemokraternas Anna-Karin Klomp att det inte finns något konkret att kommentera i de rödgrönas politiska plan eftersom det mesta skjuts fram till framtida utredningar, och Moderaternas Nina Lagh är också kritisk: 

-Ja, de spontana reaktionerna är ju att det här kommer att kosta pengar. Min fråga är ju då, var ska dessa pengar tas?