Ärendet mot gödselspridning läggs ner

Miljöförvaltningen i Gnesta avslutar nu ärendet med en lantbrukare som i mitten av mars spred gödsel över ett flera hektar stort område på  intill sjön Storsjön.

Enligt miljöchefen i Gnesta går det inte att styrka att lantbrukaren gjort något fel eftersom dom prover som tagits inte visat på något läckage av näringsämnen till sjön. Gödslet spreds på frusen mark och kunde inte plöjas ned på flera veckor.