Malmö

Brist på familjehem till flyktingbarn

3:11 min

Alltfler asylsökande barn kommer till Sverige utan sina föräldrar, och bristen är stor på familjehemsplatser. I Malmö väntar just nu 28 barn på att få en plats.

Framförallt är det pojkar i åldern 12-15 år som kommer, men det finns även flickor och yngre barn. De yngsta barn som Malmö stad har placerat var tre år gamla. De familjer som anmäler intresse föredrar oftast att ta emot små barn.

– Just tonåringar är lite svårare, säger Jeanette Nilsson, sektionschef på familjehemssektionen på Malmö stads verksamhet för ensamkommande barn.

Det barn i Malmö som har väntat längst på en plats har väntat i ett år. Irmgard och Paul Ilg är en av de familjer som har tagit emot barn. Från kontakter med kompisar till den pojke de har tagit emot märker de att det är brist på platser.

–  Det var en kompis framförallt, som jag minns. Jag tror han var 15. När vi satt här vid bordet sa han plötsligt: Ni är lyckliga ni, ni har ju en familj. Jag tyckte fruktansvärt synd om honom, berättar Irmgard Ilg.

– Han ville så gärna ha ett familjehem. Han bodde på ett boende, säger Paul Ilg.

Medan barnen väntar bor de antingen i ett jourhem eller i ett så kallat hvb-hem, tillsammans med andra ungdomar.

I år räknar Migrationsverket med att 6 500 barn och unga ska komma Sverige utan sina föräldrar och söka asyl. Lika många väntas nästa år. Till och med oktober hade det kommit 5 000 barn, vilket var en ökning med 100 procent från förra året.

– Jag tror tyvärr inte att behovet av familjehem för ensamkommande kommer att minska, eftersom världsläget ser ut som det gör, säger Jeanette Nilsson på Malmö stad.

I flera år har barn från Afghanistan varit den största gruppen, men i år har andelen barn från Syrien och Eritrea ökat. De har inte sällan färska skador och upplevelser av krig med sig. Familjehemmen ska ge barnen trygghet och hjälpa dem att bli integrerade i Sverige.

Irmgard och Paul Ilg tvekade inte inför uppdraget att ta emot ett barn. Deras egna barn är utflugna. De har också själva utländsk bakgrund och har bott och arbetat några år i Kenya och Uganda. Men de tror inte att det är nödvändigt med den typen av erfarenheter för att klara av uppdraget som familjehemsförälder till ett flyktingbarn.

– Nej, det tror jag inte. Det är nyfikenhet som krävs, att vilja veta mer om andra människor. Det är det det handlar om, säger Irmgard Ilg.