Bråk kring fjärrvärme fortsätter

I Jönköping fortsätter politiska bråket om fjärrvärmen. Frågan är om de boende på Hisingängen skall ha fjärrvärme eler inte.

Den politiska trätan om fjärrvärmen i Jönköping fortsätter. Kommunfullmäktige ska i nästa vecka behandla frågan om det nya villaområdet som ska byggas på Hisingsängen ska ha fjärrvärme eller inte och då kommer den borgerliga oppositionen att kräva återremiss och kräva att frågan ska utredas mer.

Eftersom det bara krävs en att en tredjedel av ledamöterna kräver återremiss så kommer kommunen att tvingas utreda frågan mer. Oppositionen menar att man inte kan tvångsansluta villorna på området till fjärrvärmen, utan att utreda och erbjuda andra alternativ.