Historiska personer: Han startade Sveriges första skofabrik

16 min

Anders Fredrik Carlsson har idag en egen gata i dagens Vänersborg och många som hör namnet tänker kanske på skor. Men vem var mannen som var 1800-talets största fabrikör?

Anders Fredrik Carlsson föddes 1835 som yngst av fem barn på ett torp intill Vänersnäs herrgård. Som 16-åring lämnade han hemmet för att ta tjänst som skomakarlärling inne i Vänersborg.

Men någon vidare skomakare var han inte, utan snarare en innovatör. Medan brodern Edvard gjorde sig framgång som handskomakare valde Anders Fredrik att nischa in sig på en mer specialiserad marknad och gjorde barnskor och andra specialmodeller som det rådde brist på. Snart kunde han öppna ett större skomakeri där han anställde 50 personer.

Snart började han rita på och konstruera en maskin som kunde förenkla tillverkningen, något som de anställda nästintill drev gäck med.

Men Anders Fredrik kunde köpa in maskiner för skotillverkning och 1883, med ny teknik och större lokaler, hade Sverige fått sin första skofabrik. En verksamhet som skulle fortsätta växa och finnas kvar till 1969.

Att Anders Fredrik, torparsonen, kunde bli företagsledare är ett exempel på de möjligheter som öppnades under industrialismens Sverige.

– Det var få som lyckades, men det var vid den här tiden. Landet blev väl lite mer demokratiskt och du kunde arbeta dig upp med din egen kraft utan att vara bunden till din släkts traditioner helt och hållet, säger Peter Johansson, musiechef Vänersborgs museum.