Det är 90 år sedan som fler än en miljon armenier mördades

På söndag, den 24 april, är det precis 90 år sedan som armenier i landet Turkiet började mördas av turkarna.På två år dödades fler än en miljon armenier.

Det som hände med armenierna
i början på 1900-talet var ett folkmord,
det säger både FN och historieexperter.
Folkmord innebär att till exempel en regerings
soldater mördar människor som tillhör ett annat folk
eller en annan religion för att försöka utrota dem.

Landet Armenien är Turkiets grannland.
Men för 90 år sedan, när det här hände,
styrdes armenierna och många andra folk av turkarna.
Fast armenierna ville att turkarna skulle sluta
att bestämma över dem.
Då blev de turkiska ledarna rädda för att förlora makten.
Därför började de att döda armeniska ledare och män.
Sedan dödade de också armeniska kvinnor,
barn och gamla.

Men ledarna i Turkiet har aldrig någonsin
velat kalla det det här för ett folkmord.
Så är det än idag.
Det finns inga bevis för att de turkiska ledarna
på den tiden skulle ha beslutat
att armenierna skulle utrotas, säger ledarna i Turkiet.

Men att Turkiet säger så gör många armenier
arga och ledsna.
Armenierna vill aldrig glömma det
som hände deras folk.
De vill att hela världen ska minnas de som dödades.
Nu på söndag håller Armenien en minnesdag
för dem som dog.