بنیان‌گذار سایت پایرت‌بی در تایلند دستگیر شد

فردریک نی، بنیان‌گذار سایت کپی‌برداری پایرت‌بی در کشور تایلند و در مرز لائوس دستگیر شد. فردریک نی در سال ۲۰۱۰ از طرف دادگاه سویا به دلیل تخلف از کپی‌رایت و زیرپاگذاشتن حق مولفان آثارهنری، غیابی به زندان محکوم شد. 

 بنیان‌گذاران سایت پایرت‌بی سه نفر بودند. علاوه بر فردریک نی،  گوتفرید استوارتهولم وری و پترسونده دو نفر دیگر بودند که قبلا دستگیر و به زندان محکوم شده‌ بودند. یوناس نیلسون وکیل مدافع فردریک نی دستگیری او توسط پلیس تایلند را تایید می‌کند و به رادیو سوئد گفته است که پس از دستگیری با او تلفنی صحبت کرده است.