Rekord i antal asylsökande till Sverige

1:06 min

Nästa år kan det bli över 100 000 flyktingar som söker asyl i Sverige. Det visar Migrationsverkets senaste prognos.  

I dag överlämnas prognosen från Migrationsverket till regeringen.

Mikael Ribbenvik är operativ chef på Migrationsverket.

– Nästa år är förknippat med stor osäkerhet och därför är spannet i vår prognos större än någonsin, mellan 80 000 och 105 000 är våra beräkningar.

När det här året är slut kommer cirka 83 000 flyktingar att ha sökt asyl i Sverige.

Det är nästan lika många som 1992, vilket var den största flyktingströmmen i samband med kriget på Balkan.

För nästa år är siffrorna alltså osäkra, men verket använder 95 000 som riktvärde i sina beräkningar.

Den som lyfter blicken utanför Sverige kan se förklaringen till de ökande flyktingströmmarna.

Antalet människor på flykt i världen är det högsta sedan andra världskriget.

Många flyr från krigets Syrien och situationen i Mellanöstern gör att antalet asylsökande kommer att fortsätta att vara högt under flera år framöver, enligt Mikael Ribbenvik.

– Man kan väl säga att det finns ingen ljusning i sikte. Tvärt om så har vi en eskalerande situation och det förvärras. Detta är en konflikt som har spridit sig från Syrien och blivit en regional konflikt, säger han.