Varken fler eller färre vargar om länsstyrelsen får bestämma

Länsstyrelsen i Örebro län vill få rätt att besluta om skyddsjakt på varg. I dag är det bara Naturvårdsverket som har rätt att ta ett sådant beslut.

Länsstyrelsen vill också att antalet vargar i länet ska vara oförändrade, vilket innebär mellan 20 och 25 stycken. Nu ska Naturvårdsverket ta ställning till länsstyrelsens förslag.
Beslut därifrån väntas i höst.