Miljödom till Elmo Leathers fördel

Läderföretaget Elmo i Svenljunga, som använder stora mängder kemikalier, slipper betala för att ta reda på hur gamla utsläpp av bland annat krom i Ätran påverkar dricksvattnet i Falkenberg. Företaget behöver heller inte betala för att undersöka hur fisken i ån klarar nuvarande utsläpp. Det har miljödomstolen slagit fast.

Elmo Leather har ansökt om att få öka produktionen i Svenljunga, och har också storinvesterat i ett eget reningsverk för avloppet från fabriken som hittills har gått via det kommunala avloppet.

Läderberedning kräver kemikalier i stora mängder. I början av 2004 slog länsstyrelsen fast vad som krävs av företaget för att få sitt tillstånd.

Två av kraven ställde Elmo inte upp på att bekosta: dels att undersöka hur dricksvattet i Falkenberg påverkas av gammalt krom i Ätran, del att undersöka hur fisken klarar sig.
Företaget överklagade länsstyrelsens beslut till miljödomstolen. Nu har domen kommit, och den går helt på företagets linje. Länsstyrelsen får på tafsen av domstolen för att ha utformat kraven på företaget alldeles för otydligt. Exakt vad är det som ska mätas och utredas? undrar domstolen.

Men Siv Hansson på länsstyrelsen är bara måttligt missnöjd med att beslutet i miljödomstolen blev som det blev. Företaget får inte köra sitt nya reningsverk som det vill utan har en prövotid. Man måste också utreda effekterna av hur utsläppen därifrån påverkar Ätran. På den punkten är Elmo Leather och länsstyrelsen inte oense. 
- Företaget har nu en prövotid, och det kommer en ny omgång när utsläppen är utredda, säger Siv Hansson. De viktigaste kraven på Elmo kvarstår, eftersom de inte är överklagade.
Vi har sökt Elmos VD och miljöchef för en kommentar men inte lyckats nå dem.   
Reporter: Kennet Öhlund
kennet.ohlund@sr.se