"Horribelt att stänga dagverksamhet"

Att dagligverksamheten för utvecklingsstörda personer stänger i Uppsala i sommar är oacceptabelt och kommunen borde häva det beslutet.

Det tycker Föreningen för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna, FUB i Uppsala. Ordförande Pia Ek överväger nu att anmäla kommunen till Handikappombudsmannen.
- Jag kan tycka att man inom nämnden borde ompröva beslutet att stänga all verksamhet i sommar, säger hon.

Som vi kunde berätta i morse så kommer dagligverksamheten för utvecklingsstörda personer att hålla stängt under fyra veckor i juli. Kommunen gör det här för att spara pengar, och imorse du kunde också höra 38-åriga utvecklingsstörda Barbros mamma Kerstin.
- Att stänga fyra veckor i sommar är horribelt, säger hon.

Nu säger Föreningen för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna, FUB i Uppsala att om inte beslutet hävs så överväger man att anmäla Uppsala kommun till Handikappombudsmannen.

Kontakta reportern
alexander.gagliano@sr.se