Ambulansen redo för ebola

1:13 min

Igår hade ambulanspersonalen i Skara en specialutbildning med bland annat en specialanpassad ambulans som säkert ska kunna transportera en misstänkt ebola-smittad om det skulle uppstå i Skaraborg.

– Det är viktigt att alla som blir inblandade vet precis hur de ska hantera situationen. Det är det vi försöker jobba in i vår organisation på bästa sätt, säger Elisabeth Hellström, verksamhetschef på Skaraborgs sjukhus.

Idag finns det ingen ebola i Sverige men runt om fortsätter man att rusta upp. På infektionskliniken i Skövde så har förberedelserna pågått i flera månader för att ta emot misstänkta fall. Nu har även ambulanspersonal i Skara förberett sig för att ta hand om en eventuell smittad genom utbildning och med en specialiserad ambulans.

– Den är speciellt inklädd i vårdarhytten för att kunna ta eventuellt smittade patienter.

Att det endast är personal i Skara som utbildas för just ebolapatienter ser verksamhetschefen Elisabeth Hellström som något positivt

– För att alla ska kunna känna sig trygga med hur man hanterar en sån här komplicerad situation så är det ett begränsat antal medarbetare som får trimma in sig att jobba på det här sättet.