Krafttag mot ungdomsfylleri

Viskafors kommundel måste agera efter den senaste tidens undersökningar och massmediabevakning av ungdomars alkohol- och droganvändning. Det säger Kerstin Hermansson ordförande i kommundelen.
Hon ska försöka få både skola, föräldrar och ungdomar att engagera sig i problemen. Nästa vecka ska socialen, kommundelsledningen och representanter från skolan träffas i Viskafors för att diskutera frågan. Kerstin Hermansson efterlyser en fortlöpande diskussion bland både ungdomar och deras föräldrar om användningen av alkohol och droger.