Myndigheterna vill att hemlösa i Sverige ska räknas

Många människor i i Sverige har ingenstans att bo. De är hemlösa.Men hur många som är hemlösa är det ingen som vet.Nu vill myndigheten Socialstyrelsen att de hemlösa ska räknas.

Det finns ofta många olika anledningar till
att människor blir hemlösa.
En del kan ha suttit i fängelse, missbrukat droger
eller haft svårt att betala sin hyra.
Då blir det svårt att få någonstans att bo.
De hemlösa tvingas ofta att sova utomhus
eller till exempel i trappuppgångar.

För sex år sedan räknades de som saknar hem.
Då fanns det mer än 8000 hemlösa personer i Sverige.
Nu vill politikerna i regeringen veta
om det har blivit fler
som saknar någonstans att bo idag
än vad det var för sex år sen.

Om politikerna i regeringen får veta
hur många som är hemlösa
kan de kanske lättare ta reda på
vad de ska göra för att hjälpa de hemlösa.
Politikerna vill också veta om de särskilda hus
som finns för hemlösa har hjälpt dem.

Politikerna vill också veta fler saker om de hemlösa.
Bland annat vill de veta hur de hemlösa har det.
Till exempel hur de mår psykiskt,
hur många av de hemlösa som använder droger,
och hur många av dem som har barn.

Men det kan vara svårt att veta
att räknandet verkligen blir rätt.
För det är olika myndigheter
som ska göra undersökningen.
Många hemlösa struntar i
att ha kontakt med myndigheterna.