Få flyktingar söker bidrag till vinterkläder

0:52 min

Många flyktingar som körs till de värmländska flyktingförläggningarna kliver av i bara sandaler och shorts. Trots detta visar siffror som P4 Värmland tagit del av att bara var tredje asylsökande söker det extra klädbidrag man kan få. Migrationsverket ska nu se över rutinerna.

Hittills i år har Värmland tagit emot 3 750 asylsökande. Det extra bidrag som de kan få till kläder rör sig normalt om några hundralappar och ska räcka till begagnade kläder. Trots att egentligen de flesta skulle behöva extra pengar för att köpa vinterkläder är det få som verkligen gör det. Enligt siffror P4 Värmland begärt ut från Migrationsverket är det bara 37 procent som skickar en ansökan. En ansökan som i nästan alla fall dessutom beviljas.

Hur det kommer sig att bara drygt var tredje flykting söker extrabidraget har Migrationsverket svårt att svara på. Lotta Andersberg är enhetschef: .

– Ja det har ju jag lite svårt att svara på. Vi ger ju uppgifter om dessa bidrag finns att söka redan vid ankomstenheten. Så vi arbetar ju mycket med information om att möjligheten finns, säger hon.

Säkerställer ni på något att informationen når fram?

– Nej, det tror jag inte att vi gör.

P4 Värmland har varit i kontakt med flera hjälparbetare som förser flyktingarna med tonvis av insamlade kläder. Deras uppfattning är att deras insats inte räcker för att täcka det behov som finns. De hävdar också att flyktingarna inte får någon information om det extra klädbidraget. Lotta Anderberg kommenterar det såhär:

– Men, då får väl vi helt enkelt titta på hur vi ska bli bättre på att informera om de här sakerna, säger hon.