Klass 1-varning för höga flöden i Dalälven

1:11 min

Vattenflödena i Dalälven är högre än normalt och SMHI har utfärdat en klass-1 varning. Det är Tierp, Älvkarleby och Heby kommuner som berörs. 

– Nivåerna ligger nu som en normal vårflod, så för närvarande känns det ganska lugnt. Beredskapen är inte annorlunda nu än en normal vår, säger Rickert Olzon, krisberedskapssamordnare i Heby kommun.

Han nämner att det är främst fritidshusområdena runt Östa är de områden som är extra känsliga.