Förslag i Jönköping: Moderater vill drogtesta skolelever

Nu tar debatten om drogtester på skolorna fart igen. I Jönköping lägger två moderater en motion till fullmäktige där man kräver att drogtester införs i grundskolan och gymnasiet. Mats Green är en av dom som står bakom motionen.

Moderaterna Mats Green och Touvi Ingemanson skriver i sin motion att drogtester i skolan är något som blir vanligare i landet, å nu vill dom att Jönköpings kommun ska införa systemet i kampen mot narkotikan. Föräldrar ska få skriva under ett papper att det är OK att skolan utan förvarning tar urinprov för drogtest, från det att eleverna är 13 år.

- Förebyggande arbetet i kommunen är inte tillräckligt, säger Mats Green.

Kommunalrådet Ann-Marie Nilsson för centern, säger inte blankt nej till det här förslaget, men hon är mycket tveksam till det här sättet att få reda på om ungdomar drogar sig.

- Det är oerhört viktigt att man upptäcker det, men kanske skall man titta på vilka olika sätt man kan göra det på, säger kommunalrådet.

Men hos många ungdomar som nyheterna talat med faller moderaternas förslag i god jord, gymnasisterna Sara Torell och Linda Honkala tycker att drogtester är okej.

- Jag tycker att det är bra, det blir en trygghet för de som inte tar droger, säger Sara Torell. 

Samtidigt finns det också ungdomar som tycker att tester på skolan är att gå för långt, för letar man efter narkotika, kan man ju även se spår av alkohol.

- Kränkande.  Det är inte deras sak om jag använder alkohol. Det är ju inte olagligt ens, säger Anton Samuelsson,  gymnasieelev i Jönköping.