Ekonomi

Riksbanken besökte länet idag

6:29 min

Vice Riksbankschefen Martin Flodén besökte Hallströms verkstäder i Nälden idag.

Riksbanken tycker det är viktigt att komma ut i landet för att få nya intryck.
– Vi bedriver ju penningpolitik för hela Sverige, säger Martin Flodén som är vice Riksbankschef.

Nyligen sänktes reporäntan till noll procent.

Reporäntan har effekt på många olika sätt, förklarar vice Riksbankschefen Martin Flodén. Den påverkar bolåneräntorna, företagens upplåning och investeringsvilja.
Just nu ser vi att hushållen gynnas definitivt av låga boräntor och vi är lite oroade över att det lånas för mycket på vissa ställen i ekonomin. Men det är inte samma problem med för mycket upplåning på företagssidan, enligt Flodén.

Det behövs kompletterande åtgärder för att se till att hushållens bolån inte skenar iväg på ett ohållbart sätt. Det har pratats om olika åtgärder för att se till att bankerna tvingas hålla mer kapital för sin utlåning till hushållen och hushållen kanske måste amortera mer.

Kan man ha evig tillväxt?

Ja, tillväxt kan handla om att man gör saker på bättre sätt, enligt Flodén. Att komma på nya ideér är också en tillväxt.