Migrationsminister Morgan Johansson om nya flyktingvågen

2:31 min

100 000 personer kan söka asyl i Sverige nästa år, enligt Migrationsverket.
– Det är den största utmaningen på migrationsområdet på 20 år, sedan vi hade kriget i Bosnien, säger migrationsminister Morgan Johansson.

Den stora skillnaden mot kriget på Balkan är att det då egentligen bara var ett år, 1992 som det kom väldigt många flyktingar till Sverige. Nu räknar Migrationsverket med att det nästa år kommer att komma ännu fler än då, ungefär 95 000 människor. Dessutom tror man att den här utvecklingen kommer att fortsätta åren efter.

Nu måste de kommuner som inte har velat ta emot några flyktingar alls tänka om, säger Morgan Johansson.
– Vi kommer inte att klara detta, om vi inte skapar en rättvisare fördelning över landet.

Migrationsministern vill helst inte tvinga kommunerna att ta emot flyktingar. Men något måste göras för att vända trenden. Därför bjuder han nu in alla riksdagspartier utom Sverigedemokraterna till samtal om hur detta ska gå till. Moderaternas migrationspolitiska talesperson, Elisabeth Svantesson, delar gärna i samtal, men lägger ansvaret hos regeringen. Hon säger att Sverige har resurser att hjälpa.

– Jag ser att det är en utmaning, men det är också en möjlighet. Människor som flyr krig kan få skydd i Sverige och ska få det. Men den nya regeringen måste ta ett långsiktigt perspektiv. Det behövs om det här ska bli hållbart över tid.

Folkpartiledaren Jan Björklund är inne på samma linje. Han tycker att en integrationsminister hade behövts i det här läget.
– Vi klarar det om vi bestämmer oss för det, men det krävs en offensiv och aktiv integrationspolitik från regeringens sida. Det är obegripligt att man har börjat med att avskaffa posten som integrationsminister.

Sverigedemokraterna tycker att bara de som är förföljda i sitt hemland för sin tro, sina åsikter eller sin sexualitet ska kunna få uppehållstillstånd i Sverige. Det skulle innebära att nästan alla syrier som nu flyr undan kriget och som är den största flyktinggruppen, skulle få avslag på sina ansökningar. Det bekräftar Sverigedemokraternas ställföreträdande partiledare Mattias Karlsson.

– Ja, det skulle det göra. Men det är klart att vi inte ska skicka tillbaka någon direkt till tortyr och krig, men det får vara en individuell bedömning.

Inte sen andra världskriget har det varit så många människor på flykt i världen. Morgan Johansson kommer inte att gå Sverigedemokraterna till mötes och göra det svårare att få asyl i Sverige, även om det kommer 100 000 människor nästa år.

– Det är en hög siffra, men det är fortfarande bara ungefär en procent av Sveriges befolkning.