Lund får upplevelsebad

Högevallsbadet i Lund ska byggas om. I alla fall om kommunfullmäktige godkänner kultur- och fritidsnämndens planer på ett större och modernare badhus.

Och trots att bygget kommer att innebära en stor investering och fördubblade driftskostnader för anläggningen, ska kommunen inte behöva skjuta till några nya pengar.

– Investeringskostnaden på125 miljoner kan finansieras med ökade intäkter, säger Claes Göran Jönsson, ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Det är efter många års diskussion man lagt fram förslaget om en renoverad och utbyggd simhall. Omklädningsrummen är slitna och utrymmena för små. Förslaget innebär bland annat att nya gym- och spaavdelningar ska byggas till, en utomhusdel ska skapas för att locka gäster även under sommaren och nya bassänger ska göra det möjligt för både fritidsbadare och idrottssimmare att använda anläggningen samtidigt - något det idag är problem med.

Det här är investeringar som man nu hoppas ska dra så pass mycket folk, att kommunen inte ska behöva stötta Högevallsbadet med mer än de fem miljoner kronor per år man redan betalar.

Man räknar med fler besökare och ska hålla öppet året om men troligtvis också högre biljettpriser. Och planen är att börja bygga i maj nästa år.