Lärarfacket i tvist med Linköpings kommun om Berga skola

Turerna kring nedläggningen av Berga skola i Linköping, har varit många. I slutet av förra veckan kallade Barn -och ungdomsnämnden till ett akut möte då det stod klart att alla elever som skulle flyttat till Ånestadskolan i höst, inte får plats. Eleverna ska istället gå kvar på Berga skola. Lärarfacken kunde inte komma till mötet och kräver nu skadestånd för brott mot medbestämmandelagen, berättar Lars Åke Karlsson från Lärarnas Riksförbund.

Planerna för Berga skola var att inte ta in några sjuor i höst för att alla elever skulle kunna vara borta läsåret 07/08. Men efter senaste skolvalet stod det klart att fler elever än man räknat med hade sökt till Ånestadskolan, och där får inte alla plats. Den akuta lösning blir nu att överskottet på 30 elever från Bäckskolan iallafall hamnar på Berga skola i 7:an för att i 9:an tvingas flytta till Ånestad. Då kan Berga skola tömmas på elever som planerat.

Mats Johansson, kommunalråd med ansvar för skolfrågor, menar att ett beslut var nödvändigt för att kunna ge personal och föräldrar information om hur organisationen ska se ut i framtiden. Enlitg Mats Johansson äterstår nu skilda meningar om huruvuda det är ett brott mot medbestämmandelagen, men han tycker att Barn- och ungdomsnämnden fattat ett korrekt beslut.