Lökar och knölar i trädgård och i kruka

Lästips 25 april 2005 

Lästips

Jansson, E. & Weibull, J. 2002. Varför skall vi bevara kulturväxterna?  Fakta Trädgård-Fritid, 7.  SLU, Publikationstjänst, tfn 018-67 11 00.

Lorentzon, K. 1995. Vårlökar för förvildning. Fakta Trädgård-Fritid,  47. SLU, Publikationstjänst, tfn 018-67 11 00.

Månsson, L. 2000. Lökar & knölar som blommar från vår till höst. ICA Bokförlag.

Persson, K. 2005. Narcisser – gamla sorter tas till vara. Fakta Trädgård-Fritid, 108. SLU,   Publikationstjänst, tfn 018-67 11 00. (utk. juni –05)

Rosén, S. & Skoog, A. 2003. Vårens lökväxter i trädgård och kruka.  Albert Bonniers Förlag.