64 000 i månaden för EU-parlamentariker

När EU:s utrikesministrar möts i nästa vecka gör ordförandelandet Luxemburg ett nytt försök att förändra löner och förmåner för Europaparlamentarikerna. För de svenska parlamentarikerna innebär det en rejäl lönehöjning.

I den nya modellen föreslås att alla Europaparlamentariker ska tjäna 7 000 euro i månaden. Det motsvarar i svenska pengar drygt 64 000 kronor. En lönehöjning med 18 000 kronor i månaden.

Det innebär att en svensk Europaparlamentariker skulle tjäna 18 000 kronor mer i månaden än en svensk riksdagsman. I dag har de lika mycket betalt.

En del får sänkt lön
Den nya enhetslönen innebär att en del parlamentariker, till exempel de italienska, får en kraftig lönesänkning medan de flesta från dom nya EU-länderna får en ordentlig lönehöjning.

Därför kan det bli frågan om långa övergångsperioder innan de nya lönerna införs.

Det kommer också att finnas en möjlighet för Sverige att beskatta parlamentarikerna så att de betalar lika hög inkomstskatt som de skulle gjort i Sverige.

Bara faktisk reseersättning
I den modell som nu diskuteras ingår att parlamentarikerna inte längre ska få en reseersättning som motsvarar vad dyrbarast tänkbara biljett kostar oavsett vilket biljettpris som betalats. Ersättningen utgår bara efter det som betalats. Något som är ett absolut krav från Sveriges sida, säger statssekreterare Lars Danielsson.

– Det här med resersättningar enbart mot verkliga kostnader är vad vi har krävt hela tiden. Det är mycket bra att man äntligen från parlamentets sida har insett att det måste ingå i en lösning, säger Lars Danielsson.

Pensionsfrågor olösta
En fråga som fortfarande är olöst är detaljerna i ett gemensamt pensionssystem, där 5 000 kronor per månad ska avsättas till varje parlamentarikers pension.

Diskussionen på tisdag är den första som kan leda till ett resultat i de förhandlingar som har brutit samman flera gånger under de senaste åren.

Statssekreterare Lars Danielsson varnar för att fortfarande så kan det bli många turer mellan parlament och ministerråd.

– Man känner på varandra ungefär som två boxare och man klipper inte till förrän man vet att den andre är beredd att ta emot slaget.

Herman Melzer
herman.melzer@sr.se