Schyman: Riskfyllt att vara feminist

I dag har Gudrun Schyman varit på Bohusläns museum och föreläst om feministisk folkbildning. ”Feminismen är ett känsligt ämne”, säger Schyman.

Förra vänsterpartiledaren Gudrun Schyman är en av styrelseledamöterna i den nybildade föreningen Feministiskt Initativ som kan komma att utvecklas till ett parti med sikte på riksdagsvalet nästa år.

I styrelsen är nio av 15 ledamöter från Stockholm. Det västsvenska inslaget består av två ledamöter från Göteborg. Gudrun Schyman säger att styrelsen inte är representativ men av de bortåt 40 kvinnor som var med och arbetade fram den politiska plattformen är det de 15 som sitter i styrelsen som var de hade tid och - vågade.

- Det är kontroversiellt och ses som ett risktagande, säger Gudrun Schyman till Sveriges Radio Väst. Det finns kvinnor som varit med i samtalen om den politiska plattformen som säger att dom inte vill vara offentliga för att dom inte vet vad som händer med deras jobb, att dom inte vet om deras vikariat kommer art förnyas. Någon är egen företagare och vet inte hur kunderna skulle reagera och någon är beroende av forskningsanslag i sin akademiska karriär.