Förskolan i Örsundsbro öppet i sommar

Efter Upplandsnytts rapportering kommer Örsundsbro förskola trots allt att hålla öppet i sommar

Tidigare i vår kom beskedet att alla förskolorna på orten skulle hålla stängt, vilket väckte protester.

- Vi är naturligtvis jätteglada över det att man lyssnade på föräldrarna, säger en lättad Susanne Eriksson, förälder till barn i dagis- och fritidsåldern.

Efter starka protester, bland annat genom Upplandsnytt , har nu ledningen på Örsundsbroskolan beslutat att hålla en avdelning öppen under fyra veckor för både förskolebarn och fritidsbarn.

Men för bara några veckor sedan lät det annorlunda. Då fick alla föräldrar på orten med barn i förskoleåldern ett brev om beslut att de två förskolorna i Örsundsbro skulle hålla stängt hela sommaren. Föräldrar protesterade starkt inte minst på grund av att alla från och med i år måste betala barnomsorgsavgiften alla sommarmånaderna.

- Intresset ser nu ut att vara större än vad vi hade räknat med, säger rektor Dennis Holm.

- För mig betyder det att allting kommer fungera som vanligt under sommaren, att vi inte behöver åka några längre sträckor för att lämna våra barn till förskolan, säger Susanne Eriksson.