Hallänningarna är värstingar i bilkörning

2:06 min

Halland kommer inte att nå miljömålen i år heller.  Ett av de största problemen är trafiken. Hallänningarna är med och toppar listan vad gäller bilkörande.

– Det är inte bara E6:an som löper genom länet som gör att vi har mycket transporter. Hallänningarna är faktiskt värstingar hur mycket bil som det körs per person, säger Marie-Helene Bergstrand som miljömålssamordnare på Länsstyrelsen i Halland.

724 mil per år far vi hallänningar runt i bil i genomsnitt på ett år. Det är bara i norrlandslänen som man kör mer.

– Vi är kanske lite lata och beväma.

Länsstyrelsen samordnar regionens miljöarbete och återkopplar sedan till regeringen. Områden man jobbar med är bland annat klimatpåverkan, giftfri miljö,öÖvergödning  och försurning.  Just nu sammanställer man den årliga rapporten. Där konstateras att utsläppen av växthusgaser, som medverkar till att värma upp klimatet, har minskat med 27% i Halland sedan 1990.  Detta genom förändringar i energiförsörjningen och transporter.

– Vi har väldigt långt kvar till de flesta målen. Tittar man till exempel på försurning så har det kalkats väldigt mycket, men det tar lång tid för naturen att återhämta sig, säger Marie-Helene Bergstrand.